Nos réalisations – Onze realisaties

L’organisation de nombreuses activités pour nos seniors.

De organisatie van de talrijke succesvolle activiteiten voor onze senioren.

 

La réouverture de la piscine en 2014 dans le cadre d’un partenariat avec les communes de Jette et Koekelberg.

De heropening van het zwembad in 2014 in het kader van een partnerschap met Jette en Koekelberg.

  

La création d’un site internet où l’on retrouve tout le dynamisme de nos clubs sportifs:

De nieuwe internetsite waar men in enkele klikken onze dynamische sportclubs vindt:

http://www.ganshorensport.be

 

L’initiation de l’après-midi sport sans voiture en collaboration avec l’échevine de l’environnement.

De inrichting van een autoloze sportnamiddag in samenwerking met de Schepen van Leefmilieu.

 

L’apparition dans la commune d’un espace Fitness et d’un espace Street Workout.

De inrichting van een Fitnessruimte en een « Street Workout ».

 

La fusion des Villas de Ganshoren avec le Foyer Jettois (Lojega).

De fusie van de Villa’s van Ganshoren met de Jetse Haard.